ZAŠTO KONFERENCIJA?

Osiguravanje kvalitete pokreće promjene u visokom obrazovanju

Potaknuti promjene

Kroz raspravu o osiguravanju kvalitete na globalnoj, europskoj i nacionalnoj razini potaknuti visoka učilišta, poslodavce i druge dionike da aktivno doprinose unaprjeđenju kvalitete u skladu sa zahtjevima koje pred visoko obrazovanje postavljaju globalni trendovi i izazovi.

Povezati dionike

Konferencija će okupiti dionike u sektoru visokog obrazovanja – predstavnike visokih učilišta, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Rektorskog zbora, Vijeća veleučilišta i visokih škola, Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, Hrvatskog studentskog zbora i dr. – te ukazati na promjene u globalnom okruženju u kojima visoka učilišta djeluju i kako na njih odgovaraju.

Prikazati različite perspektive

Izlaganja eminentnih svjetskih i europskih stručnjaka za obrazovne politike sudionicima će konferencije pružiti novi pogled na ulogu i položaj neovisnih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju koje kroz procese vanjskog vrednovanja jačaju i podupiru visoka učilišta u njihovoj kontinuiranoj transformaciji u inovativne institucije koje se uspješno nose sa suvremenim izazovima pripremajući studente da postanu odgovorni i produktivni građani koji društvu donose pozitivne promjene.

Ojačati vezu s gospodarstvom

S obzirom na to da su postupci osiguravanja kvalitete visokih učilišta usmjereni na ishode procesa poučavanja, akreditacija visokih učilišta značajno pridonosi relevantnosti studijskih programa i iskustva studiranja općenito te time služi stvaranju odgovarajućih sinergija između visokog obrazovanja i gospodarskog sektora – što će također biti jedan od naglasaka konferencije.

Internacionalizirati

Na konferenciji će govoriti gosp. Francisco Marmolejo, glavni specijalist Svjetske banke za tercijarno obrazovanje, dr.sc. Judith Eaton, predsjednica Vijeća za akreditaciju visokog obrazovanja (CHEA) SAD-a, dr.sc. Karl Dittrich, predsjednik Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR), gđa. Tove Blytt Holmen, članica Upravnog odbora Europske udruge za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (ENQA), prof.dr.sc. Dražan Kozak, prorektor Sveučilišta Josip Jurja Strossmayera u Osijeku, prof.dr.sc. Josip Faričić, prorektor Sveučilišta u Zadru, te gosp. Aleksandar Šušnjar, predstavnik Hrvatskog studentskog zbora i Europskog studentskog zbora (ESU). Konferenciju će otvoriti ministrica, prof.dr. Blaženka Divjak i ravnateljica Agencije, prof.dr.sc. Jasmina Havranek, a moderirat će je prof.dr.sc. Pero Lučin sa Sveučilišta u Rijeci.

Osnažiti ulogu AZVO-a

Organiziranjem ovog događanja, Agencija za znanost i visoko obrazovanje želi potaknuti raspravu o nužnosti neovisnog akreditacijskog procesa koji uzima u obzir različite perspektive dionika te naglasiti potencijal procesa akreditacije kao reformskog instrumenta koji je komplementaran drugim sektorskim i nacionalnim politikama i mjerama.

O KONFERENCIJI

Ciljevi konferencije

 • Predstaviti ulogu procesa vanjskog osiguravanja kvalitete u kontekstu globalnih promjena u visokom obrazovanju
 • Predstaviti ulogu procesa internog osiguravanja kvalitete na visokim učilištima
 • Predstaviti ulogu (re)akreditacije kao reformskog alata na razini visokih učilišta i sustava
 • Predstaviti ulogu (re)akreditacije u povezivanju obrazovanja i tržišta rada
 • Doprinos agencija za osiguravanje kvalitete razvoju visokog obrazovanja

Ključne teme

 • Globalne promjene i izazovi u visokom obrazovanju
 • Neovisno vanjsko osiguravanje kvalitete na visokim učilištima – trend, potreba ili tradicija?
 • Što je neovisno vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju?
 • Kako neovisno vanjsko osiguravanje kvalitete istovremeno pomaže reformi sektora visokog obrazovanja i razvoju pojedinog visokog učilišta?
 • Kako vanjsko osiguravanje kvalitete pridonosi povezivanju visokog obrazovanja i tržišta rada?
 • Kako rade agencije za neovisno vanjsko osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju?

Sudionici

 • Rektorski zbor
 • Vijeće veleučilišta i visokih škola
 • Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj
 • Predstavnici visokih učilišta
 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja
 • Studenti
 • Dionici u sektoru visokog obrazovanja i znanosti

Hotel Dubrovnik

Dvorana ban Jelačić
Ljudevita Gaja 1 (GPS - Praška 5)
Zagreb

30. listopada 2018.

8:30 – 15:30 h

Osigurano simultano prevođenje

Ručak i umrežavanje

PROGRAM

GOVORNICI

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek

ravnateljica AZVO

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak

ministrica znanosti i obrazovanja

Dr. Francisco Marmolejo

glavni specijalist za tercijarno obrazovanje, Svjetska banka

Dr. sc. Judith Eaton

predsjednica Vijeća za akreditaciju visokog obrazovanja (CHEA) SAD-a

Dr. sc. Karl Dittrich

predsjednik Europskog registra agencija za osiguravanje kvalitete (EQAR)

Tove Blytt Holmen

članica Upravnog odbora ENQA-e

Prof. dr. sc. Dražan Kozak

prorektor za nastavu i studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Prof. dr. sc. Pero Lučin

Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Prof. dr. sc. Josip Faričić

prorektor Sveučilišta u Zadru, predstavnik Rektorskog zbora RH

Aleksandar Šušnjar

predstavnik Hrvatskog studentskog zbora

BIOGRAFIJE

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek

Prof. dr. sc. Jasmina Havranek cijeli svoj profesionalni put radi na promicanju vrijednosti standarda i kulture kvalitete te prenošenju informacija u cilju razumijevanja i unaprjeđenja javne politike u području visokog obrazovanja i znanosti. Funkciju ravnateljice Agencije za znanost i visoko obrazovanje obavlja od samih početaka rada ove institucije i jedna je od ključnih osoba u Hrvatskoj zaslužna za uspostavljanje sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja i znanosti. Agenciju je uvela u sva relevantna europska i svjetska udruženja, poput ENQA-e, EQAR-a, CHEA-e, a rad agencije te hrvatski sustav visokog obrazovanja predstavlja u državi i inozemstvu.

U svojoj bogatoj akademskoj i znanstvenoj karijeri, osim rada sa studentima i istraživačkog rada, prof. dr. sc. Havranek obavljala je niz dužnosti, poput dekanice Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predsjednice Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu Republike Hrvatske. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti nominirala ju je 2015. godine, kao priznatu stručnjakinju u regiji u području proizvodnje mlijeka i sigurnosti hrane, za Svjetsku nagradu za hranu (World Food Prize), popularno zvanu Nobelovom nagradom za hranu.
Prof. dr. sc. Jasmina Havranek redovito sudjeluje i predstavlja hrvatski sustav osiguravanja kvalitete i rad AZVO-a na relevantnim domaćim i inozemnim konferencijama iz područja obrazovanja i znanosti.
https://www.azvo.hr/hr/o-nama/organizacija/ravnateljica

Prof. dr. sc. Blaženka Divjak ministrica je obrazovanja i znanosti Republike Hrvatske od 2017. godine. Završila je studij matematike i fizike na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala i doktorirala. Profesionalni je put započela u Gimnaziji Varaždin kao profesorica matematike i fizike, a nastavila na
Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, za koji je vezan velik dio njezina akademskog i znanstvenog angažmana. Objavila je značajan broj znanstvenih i stručnih radova te je izlagala na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama i stručnim skupovima. Isto tako, koordinirala je 14 nacionalnih i međunarodnih znanstvenih razvojnih projekata te je u još 15 sudjelovala kako suradnica. Posebno je angažirana oko tema e-učenja te strateškog planiranja učenja u visokom obrazovanju. Od 2010. do 2014. godine prof. dr. sc. Divjak bila je na dužnosti prorektorice za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu.
https://vlada.gov.hr/o-vladi/clanovi-vlade/clanovi-vlade-128/blazenka-divjak/21811

Dr. Judith S. Eaton predsjednica je američkog Vijeća za akreditaciju u visokom obrazovanju (Council for Higher Education Accreditation - CHEA), krovne organizacije američkih agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Tu funkciju obavlja gotovo od osnutka agencije 1996. godine. Dr. Judith Eaton je na čelo CHEA-e došla nakon godina rada na poziciji rektorice javnih visokih učilišta u Minnesoti i predsjedavanja raznim upravljačkim i savjetodavnim tijelima u visokom obrazovanju te je predavala na sveučilištima Columbia, Michigan i Wayne State. Autorica je brojnih knjiga i članaka na temu visokog obrazovanja i akreditacije te sudjeluje na brojnim skupovima na temu akreditacije i osiguravanja kvalitete u Sjedinjenim Američkim Državama i u svijetu.
https://www.chea.org/dr-judith-s-eaton

Stručnjakinja iz područja mljekarskih tehnologija, aktivna u visokom obrazovanju od 1976. godine, prvo kao predavačica i znanstvenica, a kasnije i voditeljica studija na Norwegian University of Life Sciences. Obnašala je funkciju direktora sektora za visoko obrazovanje u Ministarstvu poljoprivrede. Bila je prva direktorica vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Norveškoj te članica prvoga upravljačkog odbora ENQA-e. Predstavljala je ENQA-u i NOKUT obnašajući brojne funkcije te sudjelovala u brojnik vrednovanjima i obuci recenzenata u Norveškoj i u ENQA-i. Trenutno radi kao viša savjetnica u norveškoj agenciji NOKUT.
http://www.enqa.eu/index.php/about-enqa/enqa-organisation/board/

Francisco Marmolejo je glavni specijalist za tercijarno obrazovanje pri Svjetskoj banci te koordinator njezine Mreže specijalista za visoko obrazovanje, interne tematske skupine posvećene razmjeni ideja o inicijativama u visokom obrazovanje na globalnoj razini. Prvi je izvršni direktor Konzorcija za sjevernoameričku suradnju u visokom obrazovanju (CONAHEC), mreže više od 160 visokih učilišta iz Kanade, SAD-a i Meksika sa sjedištem na Sveučilištu u Arizoni (UA). Na UA je vršio dužnost zamjenika potpredsjednika sveučilišta te bio suradnik-istraživač pri Centru za studij o visokom obrazovanju i suradnik Centra za latinoameričke studije.
http://www.worldbank.org/en/about/people/f/francisco-marmolejo

Dr. sc. Karl Dittrich

Karijeru je započeo kao znanstvenik i predavač iz područja političkih znanosti u Leidenu, Firenzi i Maastrictu. Predsjedavao je izvršnim odborom Sveučilišta u Maastrichtu od 1990-ih do početka 2000-ih. Do listopada 2017. godine obnašao je funkciju predsjednika Udruge sveučilišta u Nizozemskoj (Association of Universities in the Netherlands). Bio je prvi ravnatelj Dutch-Flemish Accreditation Organisation (NVAO) od 2005. do 2012. godine, a u tom razdoblju sudjelovao je u radu upravnog odbora ENQA-e i Europskog konzorcija za akreditaciju (ECA).
https://www.eqar.eu/about/eqar-structure/president/

Prorektor je za nastavu i studente na Sveučilištu J. J. Strossmayera u Osijeku od 2017. godine. Obnašao je dužnost dekana na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu od 2009. do 2013. godine i prodekana za znanost u dva mandata (2005. – 2009.). Magistrirao je iz područja strojarstva 1995., a doktorirao 2001. godine iz područja konstrukcija na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Predaje kolegije iz mehanike, čvrstoće materijala, numeričke metode itd. na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu.
Vodio je pet bilatelarnih međunarodnih projekata i projekata iz fondova Europske unije te projekata Hrvatske zaklade za znanost, objavio mnoštvo članaka u znanstvenim časopisima te je autor brojnih sveučilišnih udžbenika.
Certificirani je stručnjak za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete pri AZVO-u. Bio je član Akreditacijskog savjeta (2014.-2018.). Ekspert je pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji i Slovenskoj Akreditaciji. Vanjski je ocjenitelj MCAST (2013-2018).
http://www.unios.hr/o-sveucilistu/uprava-sveucilista/

Prof. dr. sc. Pero Lučin je redoviti profesor i predstojnik Zavoda za fiziologiju i imunologiju na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Trenutno je i potpredsjednik Nacionalnog vijeća za konkurentnost i profesor na Sveučilištu sjever. Profesor Lučin ima veliko iskustvo u upravljanju i rukovođenju u visokom obrazovanju, uključujući razvoj nacionalnih strategija i politika. Obnašao je funkciju rektora (2009.-2017.) i prorektora (2000.-2009.) Sveučilišta u Rijeci, predsjednika Nacionalne zaklade za znanost, visoko obrazovanje i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske (2003.-2010.) i bio je član Pregovaračkog tima za pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji (2005.-2013.), odgovoran za poglavlja znanosti, istraživanja, obrazovanja i kulture. Bio je članom, ili je član niza nacionalnih i međunarodnih tijela i organizacija, uključujući Europsku Bologna Follow-up skupinu, Upravno vijeće za visoko obrazovanje i istraživanje Vijeća Europe i Posebno stručno povjerenstvo za provedbu Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije Republike Hrvatske. Objavio je velik broj znanstvenih radova u području virologije, stanične biologije i imunologije kao i radova koji se bave istraživačkim politikama i razvojem kvalitete znanosti i visokog obrazovanja. Nagrađen je nizom nacionalnih i međunarodnih priznanja, uključujući i nagradu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Državnu nagradu za znanost i Zlatnu plaketu Grada Rijeke. https://www.medri.uniri.hr/hr/fakultet/katedre/fiziologija-imunologija-i-patofiziologija.html

Josip Faričić je geograf. Godine 1998. diplomirao je geografiju i povijest na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu, a zatim je 2003. magistrirao i 2006. doktorirao na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Od 2015. redoviti je profesor na Odjelu za geografiju Sveučilišta u Zadru. Bavi se istraživanjima u području kartografije, historijske geografije, geografije otoka i geografije religija. Predaje više temeljnih i izbornih kolegija: Kartografija I i II, Geografija hrvatskih otoka, Geografija religija i Pomorska geografija. Od 2009. do 2011. bio je pročelnik Odjela za geografiju, a od 2011. je prorektor Sveučilišta u Zadru.
Član je Hrvatskoga geografskog društva i Hrvatskoga kartografskog društva. Isto tako, član je Europske akademije znanosti i umjetnosti (Salzburg).
http://www.unizd.hr/geografija/nastavnici/josip-faricic

Aleksandar Šušnjar magistar je edukacije filozofije i engleskog jezika i književnosti, te doktorand na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Bio je aktivan u nizu studentskih organizacija i predstavničkih tijela, pa je tako obnašao i dužnosti predsjednika Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci i Hrvatskog studentskog zbora, kao i člana Izvršnog odbora Europske studentske unije. Certificirani je stručnjak AZVO-a za vanjsku neovisnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete, te član baze stručnjaka ENQA-e za vanjsko vrednovanje agencija nadležnih za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju.
https://www.esu-online.org/?team=aleksandar-susnjar

PREZENTACIJE

VIDEO SNIMKA

Uskoro dostupna video snimka konferencije!

Kontakt

T: 01/6274 - 809
E: ured@azvo.hr
E: mina.dordevic@azvo.hr